Ubezpieczenia Majątku


Ubezpieczenie nieruchomości dotyczy domu, mieszkania lub domu w budowie. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być również pomieszczenia przynależne (garaż, piwnica), budynki gospodarcze, zabudowania tzw. małej architektury (np. altana) oraz inne budowle znajdujące się na posesji oraz poza nią (dom letniskowy oraz nagrobek), jeśli są trwale przytwierdzone do gruntu.
Wykupienia polisy mieszkaniowej może wymagać bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego.
Obowiązkowe jest również ubezpieczenie gospodarstwa rolnego wraz z budynkami, jeśli jego powierzchnia przekracza 1 hektar.

+ 48 605 649 068


Kontakt