Usługi dodatkowe

W Safe Home pomagamy uregulować stan prawny - konieczny do sprawnej i bezpiecznej sprzedaży nieruchomości. Dzięki współpracy z projektantami, architektami, geodetami, ekspertami od spraw budolanych oraz prawnikami jesteśmy w stanie zaoferować Państwu kompleksowe usługi m.in:


 
Zniesienie współwłasności - Mówiąc o zniesieniu współwłasności nieruchomości trzeba wspomnieć o ogólnych zasadach dotyczących tego procesu. Ogólnie rzecz biorąc, każdy ze współwłaścicieli w dowolnej chwili może zażądać zniesienia współwłasności. Jeżeli wszyscy współwłaściciele są zgodni, co do sposobu jej zniesienia, sprawę można załatwić szybko (i trochę drożej) u notariusza lub w sądzie (trochę taniej, ale z reguły dłużej). Jeżeli nie mogą się dogadać w tej kwestii, konieczne jest założenie sprawy sądowej o zniesienie współwłasności nieruchomości.
 
Wydawanie warunków zabudowy - Budowa domu jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym wielu przygotowań, także natury formalnej. Jeśli masz już działkę albo zastanawiasz się nad jej zakupem, dobrze będzie zwrócić się do odpowiedniego urzędu w celu poznania warunków zabudowy danego terenu. Warunki zabudowy, popularnie nazywane WZ-tką, mają formę decyzji, która jest podejmowana przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.
 
Pozwolenia na budowę - Podstawą formalną dla budowy domu jest pozwolenie na budowę. Bez niego nie powinieneś rozpoczynać inwestycji, chyba że chcesz wybudować obiekt, dla którego wystarczające jest zgłoszenie prac budowlanych. Niezbędnym elementem realizacji procesu inwestycyjnego, który prowadzi do wybudowania domu jednorodzinnego, jest załatwienie wszystkich formalności budowlanych. Do wniosku konieczne jest dołączenie projektu domu, dlatego musisz go wybrać odpowiednio wcześnie i musi on być dobrany do wielkości i kształtu działki, twoich indywidualnych wymagań oraz wytycznych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Podział nieruchomości - polega na wydzieleniu z jej powierzchni jednej lub więcej działek. W efekcie tworzą się odrębne nieruchomości. Cały proces jest regulowany przepisami prawa. Przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, jak wygląda cała procedura oraz kiedy tak naprawdę możemy wystąpić o podział nieruchomości.
 
Inwentaryzacja budowlana - zwana często inwentaryzacją odtworzeniową, to przedstawienie w postaci projektu technicznego rzeczywistego stanu budynku. Inwentaryzację budowlaną przeprowadza się ”z natury”, tj. na podstawie pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych budynku z uwzględnieniem stanu technicznego elementów budynku (zużycia materiałów). Inwentaryzację budowlaną przeprowadza się w budynkach nieposiadających projektów budowlanych.
 
Inwentaryzacja powykonawcza - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym.

Pozwolenia na zakup nieruchomości przez obcokrajowców - zasadą nabywania nieruchomości przez cudzoziemców jest konieczność uzyskania specjalnego zezwolenia, wydawanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nabycie nieruchomości bez tego zezwolenia jest bezwzględnie nieważne - dana transakcja nie dochodzi do skutku.
Usługi wyceniane indywidualnie
W celu zamówienia usług kontakt:
📞605 649 068 lub 📩 biuro@shome.com.pl